Beer- en Waterputten

Lek in uw beer- of waterput? Geen probleem! Wij maken van uw oude gemetste beerput weer een nieuwe, en dit op de traditionele manier door het aanbrengen van waterdichte specie.
Wij staan garant voor perfect uitgevoerde werken met garantie van 1 tot 10 jaar.